Sự khác biệt giữa Tìm kiếm trực tiếp, Khám phá và Tìm kiếm thương hiệu là gì?
Sự khác biệt giữa Tìm kiếm trực tiếp, Khám phá và Tìm kiếm thương hiệu là gì?

"Cách khách hàng tìm thấy Địa điểm Google Maps của bạn" là một trong những điểm dữ liệu cốt lõi về thông tin chi tiết của Google Maps của tôi nhưng việc bổ sung Tìm kiếm thương hiệu gần đây đã gây ra một số nhầm lẫn.

Chúng tôi thấy rằng cách tốt nhất để giải thích sự khác biệt là trình bày mô tả Trợ giúp của Google , cùng với các ví dụ trong thế giới thực.
 

Tìm kiếm trực tiếp

Một khách hàng trực tiếp tìm kiếm tên hoặc địa chỉ doanh nghiệp của bạn với mục đích địa phương.

Ví dụ: "starbucks trên phố taylor". Việc tìm kiếm vị trí cửa hàng cụ thể này dẫn đến kết quả tìm kiếm trực tiếp cho vị trí đó.

 

Tìm kiếm Khám phá

Một khách hàng đã tìm kiếm danh mục, sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp vàĐịa điểm Google Maps của bạn sẽ xuất hiện.

Ví dụ: "quán cà phê gần tôi". Mỗi vị trí được trả về trong tìm kiếm sẽ ghi lại một tìm kiếm khám phá.

 

Tìm kiếm thương hiệu

Một khách hàng tìm kiếm thương hiệu của bạn hoặc một thương hiệu có liên quan đến doanh nghiệp của bạn.

Ví dụ: "starbucks" hoặc "starbucks trong cửa hàng tạp hóa". Trong ví dụ đầu tiên bên dưới, phần trên cùng của trang kết quả hiển thị biểu trưng của công ty Starbucks, nhưng ở phần dưới của trang, một gói bản đồ được trình bày. Các vị trí này sẽ ghi lại một Nghiên cứu thương hiệu.

Hình ảnh thứ hai cho thấy cách khác mà có thể đạt được tìm kiếm thương hiệu. Mỗi cửa hàng tạp hóa quay trở lại để tìm kiếm một sản phẩm mà họ tin rằng được bán trong cửa hàng. Một cửa hàng Starbucks và hai địa điểm Jewel-Osco sẽ ghi lại một lượt tìm kiếm thương hiệu.

 


Đăng ngày 01/05/2021 bởi ETI Team | Lượt xem: 438

0383735400