Đối thủ có thể thay đổi thông tin Google Maps của tôi hay không?
Đối thủ có thể thay đổi thông tin Google Maps của tôi hay không?

Đó là sự thật, bất kỳ ai cũng có thể đề xuất chỉnh sửa chi tiết của Địa điểm Google Maps, bao gồm cả đối thủ cạnh tranh. Những thay đổi do người dùng tạo này có thể được thực hiện trực tiếp trên một hoặc nhiều Địa điểm Google Maps và bạn thậm chí có thể không được Google thông báo rằng những thay đổi đã được công khai. Điều này bao gồm việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp, tên, số điện thoại, giờ làm việc, danh mục và thuộc tính của bạn.


Đăng ngày 01/05/2021 bởi ETI Team | Lượt xem: 485

0383735400